Aby- & Somaliringens livslängdsundersökning för abessinier och somali

Syftet med denna enkät är att samla ihop information om hur gamla våra abessinier och somali blir och av vilka orsaker de dör. Statistiken kan även användas till att på sikt se ifall livslängd och dödsorsaker förändras. En ökning av allvarliga, ärftliga sjukdomar på t ex hjärta eller njurar kan upptäckas och åtgärder sättas in.

Alla som har förlorat en abessinier eller somali efter den 1 maj 2015 är välkommen att bidra med värdefull information. Även om du inte bor i Sverige eller är medlem i Aby- & Somaliringen vill vi gärna ha in dina svar. Observera att enkäten endast gäller katter över 12 veckors ålder. Om katten har haft fler ägare är det bra att du berättar för den/de andra att du har besvarat denna enkät, så att inte de gör detsamma. 

Informationen kommer enbart att användas i statistiskt syfte. Alla svar är anonyma. Kontakta Aby- & Somaliringens Hälso- och Avelsråd (ASHA) om du har några frågor; aby@kattkristin.se .

Det finns en tidigare livslängdsundersökning för åren mellan 2005 och april 2015. Resultatet av den redovisas på rasringens hemsida www.abysom.se .

 
Skapad med SurveyMesh